alt

Zezwolenia

ASEO Recykling System sp. z o.o. posiada wszystkie prawem wymagane zezwolenia na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów:
Znak decyzji WOŚ.6233.31.2014.KK2 z dnia 28.04.2014 r. 
Znak decyzji WOŚ.6233.32.2014.KK2 z dnia 29.04.2014 r.

W związku z dynamicznym rozwojem i zakupem nowych linii technologicznych spółka ASEO rozszerzyła decyzję na przetwarzanie odpadów:
Znak decyzji WOŚ.6233.20.2015.KK2 z dnia 13.04.2015 r. 

Posiadamy wpis do rejestru Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska jako uprawniony recykler sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego o numerze rejestrowym E0019518R
Potwierdzamy karty przekazania odpadu KPO oraz dokumenty potwierdzające odzysk i recykling DPO, DPR, ZPR.

Uzyskialiśmy wpis do Bazy danych o odpadach, nasz numer rejestrowy w BDO to: 000016298. 


 • EuCertPlast Scheme for European Plastics Recyclers
  od 04/02/2023 do 03/02/2024

 • Decyzja Starosty Tarnowskiego
  z 22 października 2019 r.
  Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

 • Decyzja Starosty Tarnowskiego
  z 29 kwietnia 2018 r.
  Zezwolenie na odbiór odpadów

 • Decyzja WOŚ.6233.31.2014.KK2
  z 28 kwietnia 2014 r.

 • Decyzja WOŚ.6233.32.2014.KK2
  z 29 kwietnia 2014 r.

 • Decyzja WOŚ.6233.20.2015.KK2
  z 13 kwietnia 2015 r.