alt

Zezwolenia

ASEO Recykling System sp. z o.o. posiada wszystkie prawem wymagane zezwolenia na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów:
Znak decyzji WOŚ.6233.31.2014.KK2 z dnia 28.04.2014 r. 
Znak decyzji WOŚ.6233.32.2014.KK2 z dnia 29.04.2014 r.

W związku z dynamicznym rozwojem i zakupem nowych linii technologicznych spółka ASEO rozszerzyła decyzję na przetwarzanie odpadów:
Znak decyzji WOŚ.6233.20.2015.KK2 z dnia 13.04.2015 r. 
 

Posiadamy wpis do rejestru Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska jako uprawniony recykler sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego o numerze rejestrowym E0019518R
Potwierdzamy karty przekazania odpadu KPO oraz dokumenty potwierdzające odzysk i recykling DPO, DPR, ZPR.


  • Decyzja WOŚ.6233.31.2014.KK2
    z 28 kwietnia 2014 r.

  • Decyzja WOŚ.6233.32.2014.KK2
    z 29 kwietnia 2014 r.

  • Decyzja WOŚ.6233.20.2015.KK2
    z 13 kwietnia 2015 r.